De nieuwe tijd vraagt ons verantwoordelijkheid te nemen: waarheid heelt

In de periode waarin wij ons nu bevinden zijn er zeer grote veranderingen gaande in onze maatschappij, veranderingen die een enorme evolutie in de geschiedenis van de mensheid met zich mee zullen brengen. Het gaat namelijk om zuivering, heling in het leven van ons ieder, van elk individu maar ook van elk bedrijf, elke organisatie en elk land. Alles moet kloppen, in orde zijn én waar zijn, niet alleen aan de oppervlakte, maar ook in de onderstroom. Het nieuwe devies is dienstbaarheid, liefde en toewijding. In alles wat we doen. Om dit te kunnen realiseren hebben wij bewustzijn nodig.

Bewustzijn is dus wat de nieuwe tijd van ons verlangt. In tegenstelling tot het bewust of onbewust, en vaak ten koste van anderen, geld verdienen en graaien.  Bewustzijn vergaar je door je pad van heling aan te gaan.  Als het pad van heling af is gelegd, val je samen met je ziel en ben je hiermee aangepast aan de nieuwe tijd. Je zit in de levensstroom, je bent volledig verbonden en kan vervolgens je opdracht uitvoeren waarvoor je hier gekomen bent, de opdracht van je ziel.

Alles is perfect zoals het is, in schoonheid maar ook in malaise. Hierin weerspiegelen zich de krachten of problemen die zich verborgen houden in de onderstroom. De nieuwe tijd is de reden waarom alle misstanden binnen onszelf, bedrijven, organisaties en landen aan het licht komen. Problemen met gezondheid, geld, relaties of werk komen aan het licht. Elk probleem staat voor hetgeen dat in de onderstroom verborgen ligt en niet gezien wordt. Onze problemen hebben dus een boodschap. En daar kunnen wij iets aan doen! Dat is nieuw: door middel van introspectie, door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen bestaan, kun je jezelf helen en opvoeden, met als doel om vervolgens te kunnen leven vanuit je krachtbron, je ware wezen. Je kunt je laten inspireren en begeleiden door anderen, maar niemand anders dan jijzelf kan de beslissing nemen om het pad van heling met jezelf aan te gaan en in harmonie met je ware wezen te komen.

Waarheid heelt: als waarheid er mag zijn en de werkelijkheid van de waarheid gezien kan worden, dan kan de liefde gaan stromen en brengt elke stap die je hierin maakt dat je ziel zich meer en meer met je lichaam kan verbinden. Dát is bewustzijn.

Introspectie is wat wij allemaal nodig hebben, om onze ziel volledig te kunnen ontsluiten, onze innerlijk hulpbron aan te boren voor onze persoonlijke ontwikkeling. Deze weg zal een ingrijpende verandering teweegbrengen in de relatie met onszelf, met anderen, met ons werk en zal ons wereldbeeld op zijn kop zetten. Deze weg zal je doel verwerkelijken waarvoor je hier in dit leven op aarde gekomen bent. We hebben allemaal een specifieke opdracht te vervullen in het hier en nu, door het proces van heling aan te gaan krijg je jouw opdracht helder en kun je deze gaan volbrengen. Dit is leven op een zeer verfijnd niveau wat verbondenheid, verantwoordelijkheid en zingeving met zich meebrengt, maar ook bewustzijn op verspilling, leven in liefde, vrede en maatschappelijk bewustzijn.

Hoe zit het met jouw heling? Ben jij dit pad al ingeslagen?

Heb je al het bewustzijn dat jij de enige bent die jouw leven kan veranderen, die jou kan helen?

Hoe gezond ben jij en wat doe je eraan?

Om je problemen onder ogen te komen en jezelf te helen, bieden wij de volgende mogelijkheden van zelfverwerkelijking aan:

dfgfdgfdhd