Beauté avec Allure

Schoonheid en Healing

Waar innerlijke en uiterlijke schoonheid samenkomen

Life Alignment

Life Alignment is een holistisch healingssysteem. Life Alignment onderkent het effect dat de omgeving op onze gezondheid heeft. Het is in overeenstemming met de huidige bevindingen van de psychologie, de neurobiologie, de epigenetica en de wijsheid van oude helingssystemen zoals de Chinese kruidenwetenschap, Ayurveda en het sjamanisme.

Bij Life Alignment ligt de focus op de oorzaak van het probleem in plaats van op het symptoom.
De natuurlijke hogere intelligentie van het lichaam identificeert de blokkades in de energie. Door een omzichtig emotioneel proces wordt het energetische systeem van lichaam en geest in een hogere trilling en in een nieuwe balans gebracht.

Dit diep herstellende helingssysteem heeft laten zien dat het een groot spectrum aan problemen heelt, zoals:

  • Angst, stress, complex trauma, post traumatische stress stoornis
  • Depressie en verlies van zelfverzekerdheid en zinvolheid
  • Zelfbeperkende overtuigingen
  • Specifieke leerproblemen: dyslexie, dyspraxie, ADD en ADHD
  • Bescherming tegen negatieve energieen uit de omgeving, elektromagnetische straling, mobiele telefoons, vervuiling en geopatische stress
  • Problemen aan het skelet en het structurele systeem en de pijn die daarmee gepaard gaat
  • Ontdekken van de opdracht van je ziel, je levensopdracht

Lifealignment-academy.nl