Privacyverklaring

(Soon in English;))

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Beauté avec Allure kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Beauté avec Allure, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Beauté avec Allure verstrekt. Beauté avec Allure kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Beauté avec Allure gegevens nodig heeft

Beauté avec Allure verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Beauté avec Allure uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Beauté avec Allure gegevens bewaart

Beauté avec Allure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Beauté avec Allure verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Beauté avec Allure worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Beauté avec Allure gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Beauté avec Allure maakt geen gebruik van Google Analytics .
Cookies
Op de website staat een lijst met de gebruikte cookies. Daar kunt u uw instellingen wat betreft de cookies ook aanpassen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar beauteavecallure@gmail.com. Beauté avec Allure zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Beauté avec Allure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beauté avec Allure maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Beauté avec Allure verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Beauté avec Allure op via beauteavecallure@gmail.com.

. Beauteavecallure.com is een website van Beauté avec Allure.

Beauté avec Allure is als volgt te bereiken:

Postadres: Overtoom 7-III, 1054 HA Amsterdam
Vestigingsadres: Overtoom 7-III, 1054 HA Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 33223910
Telefoon: 020 624 1558
E-mailadres:  beauteavecallure@gmail.com.